Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanning i utviklingspolitikken

Regjeringen foreslår å videreføre det høye nivået på støtten til utdanning med tilsvarende beløp som i 2019.

Samlet foreslår regjeringen å sette av 3,7 milliarder kroner til utdanning i 2020.

Regjeringens mål er å bidra til å sikre alle en god utdannelse i tråd med bærekraftsmål 4.

Dette er hovedsatsingene innenfor utdanning:

  • finansiering av utdanning
  • utdanning i krise og konflikt
  • jenters utdanning
  • yrkesopplæring
  • kvalitet og læring
  • samt å nå de mest marginaliserte, særlig barn med funksjonsnedsettelse