Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanningsstøtte

  • Regjeringen foreslår 152 millioner kroner for å fullføre opptrappingen til elleve måneders studiestøtte. Da vil heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning få støtte fra Lånekassen i elleve måneder fra og med undervisningsåret 2019-20. En ekstra måned med støtte tilsvarer en utbetaling på 11 020 kroner i studieåret 2019–20, hvor realøkningen i 2020 er 2 755 kroner.
  • Regjeringen foreslår 41 millioner kroner til å endre støtteordningene for utdanning. Målet er å gjøre ordningene mer fleksible for voksne som ønsker å kombinere utdanning med arbeid og familie.
  • Regjeringen foreslår 13 millioner kroner for å utvide ordningen med foreldrestipend, slik at personer som får barn i overgangsfasen mellom studier og arbeidsliv får rett til stipendet. Utvidelsen innebærer at personer som får barn senest sju måneder etter at de har avlagt en grad, og personer som får barn mindre enn 46 uker før de avlegger en grad, kan få full foreldrestipendperiode.
  • Regjeringen foreslår 25 millioner kroner for å øke utstyrsstipendet fra Lånekassen for at det skal samsvare bedre med elevenes utgifter til eget utstyr i opplæringen, spesielt for de dyrere yrkesfaglige studieretningene.