Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utlendingssaker – redusert gebyr

Regjeringen foreslår å redusere gebyret for familiegjenforening med personer med fluktbakgrunn frem til innvilget permanent opphold med 25 prosent. Endringen gjelder de som søker om gjenforening med familie som var etablert før referansepersonen kom til Norge, ikke de som søker om å etablere seg med ny familie (familieetablering).

Det har også vist seg å være grunnlag for andre justeringer i gebyrene på utlendingsfeltet, slik at de dekker de reelle utgiftene ved å behandle sakene. Regjeringen foreslår å øke gebyrene for søknad om arbeid, au pair og permanent opphold. Au pair-saker blir en egen kategori, mens regjeringen foreslår å redusere gebyrer for øvrige utdanningssaker.