Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utredning av en enklere merverdiavgift

Et ekspertutvalg har vurdert hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser. Utvalget anbefalte å avvikle alle reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiftssystemet og innføre én felles sats.

Finansdepartementet skal vurdere innspillene som har kommet i høringsrunden, og kommer tilbake med sine vurderinger i senere budsjetter.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), kapittel 18.