Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vannmiljøtiltak

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppfølging av prioriterte restaureringstiltak i vannforvaltningsplanene med 19 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 5 millioner kroner til økt oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk.