Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen foreslår å videreføre økningen på 300 plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra Revidert nasjonalbudsjett 2019. Bevilgningen for 2020 gir rom for om lag 11 100 plasser i VTA.