Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 38 milliarder kroner til veiformål: 32,4 milliarder kroner til Statens vegvesen og 5,6 milliarder kroner til Nye Veier AS.

Med budsjettforslaget vil det samlede vedlikeholdsetterslepet på riksvei reduseres i 2020. Dette er i hovedsak knyttet til tunnelutbedringer. Regjeringen prioriterer om lag 4,6 milliarder kroner til vedlikehold og fornyingstiltak på riksvei i 2020.

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 14,4 milliarder kroner til investeringer i riksveier over Statens vegvesens budsjett. I tillegg kommer forslag om bevilgninger til Nye Veier AS. Samlet er det foreslått å bevilge 20,5 milliarder kroner til riksveiinvesteringer.

Regjeringen foreslår også å bevilge 100 millioner kroner til en tilskuddsordning for utbedring av fylkesveier som er viktige for næringstransport.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene til 1400 millioner kroner. Dette er en økning på over 850 millioner kroner fra Saldert budsjett 2019.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet om vei.