Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veibruksavgift

Regjeringen foreslår å redusere satsene i veibruksavgiften på bensin, diesel, etanol og biodiesel for å hindre at økt CO2-avgift og økt omsetningskrav for biodrivstoff skal bidra til økte pumpepriser på drivstoff. I tillegg foreslår regjeringen å utvide veibruksavgiften til å omfatte alt flytende biodrivstoff samt å øke satsene i veibruksavgiften på LPG og naturgass.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.5.