Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Verneområder

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skjøtsel og tilrettelegging i verneområder med 11 millioner kroner, hvorav 3 millioner kroner skal gå til nye forvaltnings- og skjøtselsplaner. Bevilgningsøkningen skal følge opp Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene som ble lagt frem i juni 2019.