Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veteraner

Regjeringen vil arbeide videre med tiltak for veteraner i tråd med de behovene veteranene har, og vil fortsatt vektlegge forskning, kompetanseutvikling i kommunene og koordinert oppfølging av veteranene mellom tjenesteytende sektorer. Regjeringen planlegger å legge frem en melding til Stortinget om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner.