Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Villaks

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Statens naturoppsyn til styrket oppsyn for å hindre ulovlig fiske etter anadrom laksefisk.