Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Villrein

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med villrein med 8,5 millioner kroner. Midlene skal blant annet gå til en kvalitetsnorm for villrein, verdiskaping i villreinfjellene og til konkrete tiltak i villreinområdene.