Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep – opptrappingsplanen

Regjeringen foreslår å bevilge 54 millioner kroner i 2020 for å styrke innsatsen mot vold og overgrep. Midlene vil gå til:

  • å etablere et lavterskeltilbud og et helhetlig behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, og til å styrke behandling av personer som er dømt for seksuelle overgrep
  • støtteverktøy kommunene kan bruke for å oppdage og følge opp barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.
  • å styrke Alternativ til Vold sitt behandlingstilbud
  • å etablere en hjelpetelefon for foreldre
  • å styrke forskningen på voldsfeltet

Den samlede satsingen i opptrappingsplanen utgjør til sammen over 1 milliard kroner i budsjettforslaget for 2020.