Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep – informasjons- og opplæringsverktøy, vold og overgrep

Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner for å drifte, øke bruken av og videreutvikle opplæringsprogrammet SNAKKE og nettressursen Jeg Vet.

Dette er støtteverktøy for kommunene i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.