Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep – lavterskel hjelpetelefon for foreldre

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til å etablere en lavterskel hjelpetelefon for foreldre. Telefonen skal være døgnåpen, slik at foreldre som har behov for å snakke med noen der og da, kan få hjelp med en gang.

Mental Helse vil drifte telefonen, og Stine Sofies Stiftelse vil stå for opplæringen av de ansatte. En fortrolig samtale til hjelpetelefonen kan være det som skal til for at en forelder klarer å håndtere en krevende situasjon og dermed forebygge vold mot de minste barna.