Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep – Alternativ til Vold

Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Alternativ til Vold med 6 millioner kroner i 2020. Midlene skal gå til å sikre helårsdrift av et kontor i Finnmark og til å styrke bemanningen ved noen av de eksisterende kontorene.

Regjeringen foreslår også å gi Alternativ til Vold 1 millioner kroner til arbeid med å spre informasjon om og utvide bruken av kurset Bryt voldsarven. Bryt Voldsarven er en forebyggende metode for å hindre at foreldre som selv har vokst med vold skal utsette egne barn for vold. Satsingen er en del av opptrappingsplanen mot vold og overgrep.