Samarbeidsregjeringen legger fram endringer i statsbudsjettet for 2002

Finansminister Per-Kristian Foss har i dag presentert Samarbeidsregjeringens endringer i budsjettet for 2002.

Les mer

Vedtatt budsjett 2002

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2002. Her finner du en oversikt over nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i budsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2002.

Hovedtall i i budsjettet

Skattesatser

Avgiftssatser

Regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag

Her finner du budsjettportalen som ble utarbeidet da regjeringen Stoltenberg la fram sitt budsjettforslag for 2002 11. oktober.