Samarbeidsregjeringen legger fram endringer i statsbudsjettet for 2002

Finansminister Per-Kristian Foss har i dag presentert Samarbeidsregjeringens endringer i budsjettet for 2002.

På denne nettportalen finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi.

Pressekonferansen om budsjettendringene ble overført på internett fra kl. 10.45.