Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avgifter

Avgifter pålegges innenlandsk omsetning og import av varer og tjenester. En avgift kan være generell slik som merverdiavgiften (momsen) eller den kan bare gjelde en enkelt vare (særavgift), som for eksempel avgift på tobakk. En avgift kan også knyttes til varer med opprinnelse i andre land, slik som tollavgifter, som pålegges enkelte varer som innføres til Norge fra utlandet. En avgift utformes enten som en verdiavgift fastsatt som en prosentandel av varens verdi eller som en kvantumsavgift fastsatt som et bestemt beløp per mengde eller enhet. Alle avgiftene er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. I tilleggsproposisjonen er det foreslått endringer i flere avgifter, blant annet å avvikle flypassasjeravgiften fra 1. april 2002, redusere alkoholavgiftene og rydde opp i momsreformen. Se nærmere omtale i kap 2 i tilleggsnummeret til statsbudsjettet.