Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnetrygd

Stortingets vedtak(21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Satsene i barnetrygden foreslås videreført på samme nivå som i 2001. Det vil si at den generelle barnetrygden i 2002 blir 11 664 kroner pr. barn pr. år fram til barnet fyller 18 år. Småbarnstillegget for barn i alderen 1 til 3 år blir 7 884 kroner pr. barn pr. år og den ekstra barnetrygden for Finnmark og Nord-Troms blir 3 792 kroner pr. barn pr. år. Samarbeidsregjeringen har ikke gjort endringer i forhold til Regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2002.