Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligbeskatning

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har slutte seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.21):

Stoltenberg-regjeringen foreslo i statsbudsjettet å øke ligningstakstene på fast eiendom med 5 prosent. I tråd med Sem-erklæringen foreslår Samarbeidsregjeringen å ikke gjennomføre denne økningen. I tillegg foreslår Regjeringen å øke bunnfradraget ved beregning av inntekt av egen bolig fra 51 250 kroner til 80 000 kroner.

Se Ot.prp. nr. 21(2001-2002) kap.2.