Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-frie gasskraftverk

Stortingets vedtak(21.12.01):

Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Regjeringspartiene har i Sem-erklæringen satt som mål å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å realisere CO2-frie gasskraftverk. På den bakgrunn legges det opp til å øke bevilgningene knyttet til forskning på renseteknologi for gasskraftverk. Stoltenberg-regjeringen foreslo å øke bevilgningen med om lag 30 prosent til 35 millioner kroner. Det foreslås nå en ytterligere økning på 30 millioner kroner, slik at samlet bevilgning blir på 65 millioner kroner fordelt på Olje- og energidepartementets og Miljøverndepartementets budsjetter.