Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distriktspolitikk

Stortingets vedtak (21.12.01):

Distriktspolitikk

Se omtale under Regional- og distriktspolitikk

Forslag (09.11.01):

Utvikling og etablering av verdiskapende og variert næringsliv med produktive og lønnsomme arbeidsplasser er det beste grunnlaget for å opprettholde bosettingen i distriktene og sikre levedyktige lokalsamfunn i hele landet. I Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg foreslås en rekke tiltak som gir bedre rammebetingelser for næringslivet. Sett i lys av dette foreslår Regjeringen en reduksjon i bevilgningene på programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk på 350 millioner kroner fra 1 988,5 millioner kroner til 1 638,5 millioner kroner.