Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Firmabil

Stortingets vedtak(21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag

Forslag(09.11.01)

For 2002 foreslo regjeringen Stoltenberg å øke den private fordelsbeskatningen av firmabil ved at den sjablonmessige fastsatte private kjøring økes fra 10 000 km til 13 000 km. Kilometersatsene holdes uendret. Det foreslås også en innstramming i beskatningen av yrkesbiler som benyttes til privat kjøring. Regjeringen foreslår ingen endringer i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag.