Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Flypassasjeravgift

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Avgiften på flyging av passasjerer (flypassasjeravgiften) foreslås fjernet med virkning fra og med 1. april 2002. Dette er en oppfølging av Sem-erklæringen. Avviklingen av flypassasjeravgiften (128 kroner per reise) vil bidra til å øke lønnsomheten i det norske luftfartsmarkedet. For at fjerning av avgiften skal ha en positiv konkurransemessig virkning, er det imidlertid nødvendig å redusere etableringshindre i det norske luftfartsmarkedet. Konkurransetilsynet er på denne bakgrunn bedt om å foreta en gjennomgang av alle avtaler og ordninger som kan virke etableringshindrende og konkurransebegrensende, med sikte på å gjennomføre konkurransefremmende tiltak med hjemmel i konkurranseloven. Avvikling av avgiften vil dessuten innebære at problemene med avgiften i forhold til EØS-avtalen bortfaller. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har reagert på at flyplassene i Nord-Norge (unntatt Bodø og Tromsø) ikke har hatt avgift.