Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fondsobligasjoner

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Finansdepartementet åpnet i 2000 for at fondsobligasjoner kan inngå i bankenes kjernekapital med inntil 15 prosent. Fondsobligasjoner er et hybridinstrument med karakter både av gjeld og egenkapital. Departementet foreslår at fondsobligasjoner skattemessig skal behandles som gjeld i tråd med omtale i St. prp. nr. 1 (2001-2002) skatte-, avgifts- og tollvedtak.