Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskningsfondet

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Samarbeidregjeringen styrker kapitalen i Fondet for forskning og nyskapning med 2 milliarder kroner i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag i St.prp. nr. 1 (2001-2002). Fondet har da økt fra 3,5 milliarder ved opprettelsen i 2000 til 13 milliarder fra 1. januar 2002.

Se også omtale av Forskning og utvikling (FoU) og CO2-frie gasskraftverk.