Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hjemme-PC

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag

Forslag (09.11.01):

Finansdepartementet foreslo at praksisen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av ansattes hjemme-PC skulle opphøre. Regjeringen har imidlertid besluttet å trekke tilbake dette forslaget. Ordningen med hjemme-PC kan nå praktiseres i henhold til anvisningene i Finansdepartementets brev til Skattedirektoratet av 27. februar 2001.

Departementet vil også vurdere behovet for en varig og mer formell regelfesting av dette fritaket og den nærmere avgrensingen av det.