Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordbruksavtalen

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag.

Regjeringens forslag (09.11.01):

Samarbeidsregjeringen varsler i tilleggsproposisjonen en gjennomgang av skatte- og avgiftsreglene for jordbruket og strukturtiltak. Endringene i rammevilkårene for jordbruket skal bidra til omstilling og effektivisering i næringen. I den sammenheng foreslås rammen for jordbruksavtalen redusert med 300 millioner kroner. Reduksjonen berører ikke inneværende avtale, men vil derimot påvirke grunnlaget for neste års jordbruksforhandlinger. Dette må også ses i sammenheng med øvrige tiltak Regjeringen vil gjennomføre innenfor landbruksområdet.