Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kjøreopplæring

Stortingets vedtak(21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Samarbeidsregjeringen foreslår å unnta kjøreopplæring fra den generelle merverdiavgiftsplikten fra 1. januar 2002. Forslaget innebærer at alle undervisningstjenester vil være unntatt fra avgiftsplikt. Dette tilsvarer reglene som gjaldt før 1. juli 2001, og betyr at virksomheter som driver med kjøreopplæring ikke lenger vil være pliktig å beregne utgående merverdiavgift av sin omsetning. Tilsvarende vil det fra samme dato ikke lenger være adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i kjøreopplæring. Se nærmere Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) kapittel 7.2.