Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kollektivtransport

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til kollektivtransport med til sammen 65 millioner kroner i forhold til Statsbudsjettet for 2002. Av dette foreslås 45 millioner kroner til ekstra oppgradering av linjenettet på T-banen i Oslo og 5 millioner kroner til forsert planlegging av bybane i Bergen. Rabattsatsen under den nye landsomfattende ordningen for skole- og studentrabatt på kollektive transportmidler, som skal tre i kraft fra 1. august 2002, foreslås styrket.