Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kombinerte biler

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har vedtatt å øke vektgrensen i engangsavgiften for kombinerte biler fra 5000 kg til 6000 kg. Stortinget gikk ikke inn for å øke prosentsatsen, se St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) kapittel 2.2.13 og Budsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002) avsnitt 3.7. Videre er det vedtatt økning av årsavgiften for kombinerte biler med tillatt totalvekt mellom 3500 og 6000 kg slik at avgiften for disse bilene blir den samme som for personbiler, se nærmere Budsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002) avsnitt 3.7.http://www.stortinget.no/innb/innb-200102-001.html

Forslag (09.11.01):

Samarbeidsregjeringen foreslår at det ikke gjennomføres noen satsøkning i engangsavgiften for kombinerte biler i 2002-budsjettet slik regjeringen Stoltenberg foreslo. Det legges opp til at engangsavgiften blir gjenstand for nærmere drøftelser i forbindelse med den planlagte gjennomgangen av bilavgiftene i 2003. Regjeringen endrer ikke på forslagene om å heve vektgrensene for å avgiftslegge kombinerte biler.