Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pressestøtte

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget støtter Regjeringens forslag om å øke produksjonstilskuddet til dagsaviser med 54,5 millioner kroner til 234,5 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Dette er en reduksjon i forhold til økningen i St.prp. nr. 1 (2001-2002) på 33,3 millioner kroner. Økningen skal primært kompensere for avisenes inntektstap som følge av endrede retningslinjer for statlig annonsering av ledige stillinger.

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) ble post 76 Tilskudd til ymse publikasjoner foreslått redusert med 10,1 millioner kroner. Regjeringen foreslo at bevilgningen under denne posten ble økt med 3,55 millioner kroner. Stortinget vedtok en ytterligere økning på 4,3 mill. kroner. Endringen innebærer at tilskuddet til politiske partiers informasjonsvirksomhet økes i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1 (2001-2002) med 6,3 millioner kroner.

Forslag (09.11.01)

Produksjonstilskuddet til dagsaviser foreslås økt med 54,5 millioner kroner til 234,5 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Dette er en reduksjon i forhold til økningen i St.prp. nr. 1 (2001-2002) på 33,3 millioner kroner. Økningen skal primært kompensere for avisenes inntektstap som følge av endrede retningslinjer for statlig annonsering av ledige stillinger.

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) er post 76 Tilskudd til ymse publikasjoner foreslått redusert med 10,1 millioner kroner. Regjeringen foreslår at bevilgningen under denne posten økes med 3,55 millioner kroner. Økningen innebærer at tilskuddet til politiske partiers informasjonsvirksomhet økes i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1 (2001-2002) med 2,3 millioner kroner. Videre vil økningen innebære at publikasjonene Magazinet og Norge I DAG mottar øremerkede tilskudd på 0,5 millioner kroner hver, samt at Dag og Tid får økt sin bevilgning med kr 250 000 til 2,05 millioner kroner.