Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rehabiliterings- og attføringspenger

Stortingets vedtak (21.12.01)

Ytelsene beregnes nå etter reglene for uførepensjon. Stortinget har vedtatt at ytelsene skal beregnes etter de samme prinsippene som for dagpenger. Ytelsene blir pensjonsgivende inntekt