Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Renter

(21.12.01): Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken, blant annet rentesettingen. Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 7 prosent siden september 2000, etter å ha satt opp renten med til sammen 1,5 prosentpoeng gjennom 2000. Tremåneders pengemarkedsrente holdt seg nokså stabil på rundt 7,4 prosent fra september i fjor til september i år. Etter dette har norsk tremåneders pengemarkedsrente falt, og var i begynnelsen av november 6,9 prosent. Norges Bank skrev i Inflasjonsrapport 3/01 at det med dagens rentenivå er mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere.