Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Riksveginvesteringer

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget økte bevilgningen til riksveginvesteringer (post 30) med ytterligere 13 millioner kroner. Bevilgningen til veginvesteringer som skal kompensere for økt arbeidsgiveravgift (post 33) ble imidlertid redusert med 50 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til riksveginvesteringer med 100 millioner kroner sammenlignet med St. prp. nr. 1 (2001-2002). Dette gjør det blant annet mulig å forsere utbyggingen av E18 mellom Brokelandsheia og Vinterkjær i Aust-Agder, E6 ved Steinkjer, E39 gjennom Stigedalen på grensen mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, samt riksveg 864 på Senja i Troms. Tiltakene vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten.