Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytteskatt

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Regjeringen foreslår å avvikle den midlertidige utbytteskatten på 11 prosent for forskuddspliktige som ble innført fra og med 2001. Blant annet innebærer en videreføring av utbytteskatten at kapitalinntekter opptjent i bedriftene skattlegges hardere enn andre kapitalinntekter. Denne forskjellsbehandlingen er i seg selv vanskelig å forsvare, og innebærer også at gjeldsfinansiering blir skattemessig favorisert framfor aksjekapitalfinansiering. Samtidig oppheves de særskilte endringene i gevinstbeskatningen som var direkte knyttet til innføringen av utbytteskatten.

Se Ot.prp. nr. 21(2001-2002) kap.6.