Endringsforslag til statsbudsjettet for 2006

Finansminister Kristin Halvorsen la frem endringene i budsjettet torsdag 10. november.

Pressekonferansen kan du se her.

Et budsjett for mer velferd og bedre fordeling

- Flertallsregjeringen omfordeler om lag 8.1 milliarder kroner sammenlignet med forslaget fra Bondevik II og sørger for en mer rettferdig fordeling. Vi øker skatte- og avgiftsinntektene for å styrke velferdsordningene og det offentlige tjenestetilbudet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Slik virker budsjettet

I tråd med Soria Moria-erklæringen gjennomfører Regjeringen flere tiltak som skal bidra til en mer rettferdig fordeling i samfunnet. Her følger noen eksempler.