Nyheter

30 December 2006 - Tilleggsproposisjonen 2006

- Hovedprioriteringene er økte inntekter til kommunesektoren, redusert foreldrebetaling i barnehagene, økte bevilgninger til å bekjempe fattigdom og flere arbeidsmarkedstiltak. Vernet for arbeidstakere styrkes. Samlet gir dette en mer rettferdig fordeling, sier finansminister Kristin Halvorsen.


08 December 2005 - Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2006

Stortinget har nå vedtatt skatteendringene for 2006

Se stortingets vedtak her

Les mer om de enkelte skatte- og avgiftssatsene her


01 November 2005 - Endringsforslag til statsbudsjettet for 2006

Finansminister Kristin Halvorsen la frem endringene i budsjettet torsdag 10. november.

Pressekonferansen kan du se her.