Siste budsjett

Klikk her
Tilleggsproposisjon  2006 Regjeringen Stoltenberg II