Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å motvirke omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid.

I andre halvår i år er det planlagt for et gjennomsnittlig nivå på 12 700 plasser under ordinære arbeidsmarkedstiltak. I Nasjonalbudsjettet 2006 ble det lagt til grunn et gjennomsnittlig tiltaksnivå på 10 400 plasser i 2006, fordelt på 12 700 plasser i første halvår og 8000 plasser i andre halvår. Arbeidsmarkedet er i bedring. Regjeringen ønsker imidlertid å styrke innsatsen overfor grupper med de svakeste kvalifikasjonene i arbeidsmarkedet. På denne bakgrunn foreslås det å øke nivået på de ordinære arbeidsmarkedstiltakene med vel 2000 plasser til gjennomsnittlig 12 500 plasser i 2006, fordelt på om lag 14 000 plasser i første halvår og om lag 11 000 plasser i andre halvår.

Se også omtale Tilleggsnummeret til St.prp. nr. 1 (2005-2006), kap. 1.3.5.