Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidstøy – arbeidsgivers dekning av utgifter

Fordelen av arbeidsgivers dekning av utgifter til arbeidstøy (dresser, drakter, sko og lignende) er skattepliktig som naturalytelse. Fordelen verdsettes i dag til kun 60 prosent av markedsverdi. Regjeringen foreslår at denne ordningen avvikles fra og med 2006 slik at fordelen verdsettes til full omsetningsverdi.

Dagens gunstige ordning kan benyttes for klær som er egnet til bruk både på jobb og i privat sammenheng. Utgifter til slike klær er i utgangspunktet en privat utgift. Reglene kan også medføre at det er mer lønnsomt å gi avlønning i form av naturalytelser fremfor kontant lønn. Skattefritaket for fri uniform og annet spesielt arbeidstøy (verne- og vareklær) foreslås videreført.