Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Attføring

Økningen i antall attføringspengemottakere i de senere årene ser ut til å ha stoppet opp, og det legges nå til grunn nullvekst i 2006 sett i forhold til 2005, mens det i St.prp. nr. 1 (2005-2006) ble lagt til grunn en forventet vekst på 1 prosent. På denne bakgrunn er det isolert sett grunnlag for å redusere bevilgningen til attføringspenger i 2006 med 220 millioner kroner.