Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Attføringsstønader - skolegang

Utviklingen i stønad til skolegang har vist en gjennomgående nedgang i utgiftene i løpet av året. Forventet vekst på dette området i 2006 er derfor nedjustert.

Bevilgningsforslaget under attføringsstønader foreslås redusert med 82 millioner kroner til 1 578 millioner kroner.