Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnas Hus

Regjeringen vil sikre et bedre, helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep gjennom blant annet å planlegge opprettelse av ”Barnas hus”. En prosjektgruppe utreder et pilotprosjekt med en ny avhørsmodell for barn som har vært utsatt for overgrep eller annen belastning. Gruppen skal i løpet av 2005 utarbeide grunnlag for etablering av pilotprosjekt i 2006. Bevilgningsbehovet for pilotprosjektet er beregnet til 2 millioner kroner i 2006.