Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnefattigdom

Barne- og likestillingsdepartementet vil i 2006 følge opp det påbegynte arbeidet med styrket innsats knyttet til barneverntjenesten i utsatte kommuner. 20 kommuner ble invitert med i dette samarbeidet i 2004/2005. Målet er å igangsette gode lokale tiltak som kan danne utgangspunkt for barnevernets arbeid med å kartlegge og samordne tjenester rettet mot barn og familier som lever i fattigdom. Regjeringen vil videreføre denne satsingen, deriblant vurdere flere kommuner.

Det foreslås på denne bakgrunn en økning i foreslått bevilgning på 7,6 millioner kroner.