Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Basisfinansiering private høyskoler

For å skape rom for andre tiltak foreslås det å redusere tilskuddet til private høyskoler med til sammen 14,6 millioner kroner. På bakgrunn av dette blir tilskuddet til private høyskoler redusert med beløpene vist i tabellen nedenfor i forhold til St.prp. nr 1 (2005–2006). Dette vil medføre omtrent uendret aktivitetsnivå i forhold til 2005.

Redusert tilskudd til private høyskoler

Institusjon

Beløp (i 1000 kroner)

Norges Informasjonsteknologiske Høyskole

- 1 500

Mediehøgskolen Gimlekollen

- 1 600

Rogaland Høgskole

- 1 300

Norsk lærerakademi Bachelor- og masterstudier

- 1 300

Norsk lærerakademi Lærerhøgskolen

- 1 500

Handelshøyskolen BI

- 2 000

Dronning Mauds Minne Høgskolen

- 1 100

Lovisenberg diakonale høyskole

- 2 000

Høgskolen Diakonova

- 1 000

Betanien diakonale høyskole

- 500

Norsk Reiselivshøyskole

- 600

Den norske Eurytmihøgskolen

- 200

Sum

- 14 600

Etter disse endringene blir bevilgningsforslaget på posten 307,4 millioner kroner.