Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bioforsk

Bioforsk er en fusjon av de tre instituttene Jordforsk, NORSØK og Planteforsk og etableres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter fra 1. januar 2006. Utgangspunktet ligger i den FoU-virksomhet disse instituttene har innenfor planteproduksjon, mattrygghet, økologisk produksjon og jordfaglig miljøforskning. Bioforsk skal ha et nært samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Samordningen vil gi faglige synergieffekter, og det nye instituttet vil framstå som en viktig kunnskapsleverandør innenfor miljø og landbruk.

Med basis i den faglige plattformen skal Bioforsk ha en klar profil i forhold til lokalt og nasjonalt kunnskapsbehov, samtidig som instituttet videreutvikler og forsterker sin internasjonale profil og engasjement i forhold til miljøspørsmål og bærekraftig forvaltning av naturressurser.