Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand

Samlet foreslår Regjeringen omfordeling av 550 millioner kroner på bistandsbudsjettet. Regjeringen vil arbeide aktivt for et sterkere FN og øker overføringene til organisasjonen med til sammen 350 millioner kroner. Samtidig reduseres bevilgningene til Verdensbanken.

Økningen i bidragene til FN skal først og fremst styrke arbeidet innen miljø, likestilling, fredsbygging og godt styresett. Norge skal profilere miljøhensyn i utviklingssamarbeidet. Arbeidet vil bli støttet opp med finansiering, kunnskap og strategisk fokuserte partnerskap. Regjeringen legger også opp til å styrke det norske fokuset på likestilling mellom kvinner og menn. Blant annet vil det norske bidraget til FNs utviklingsfond for kvinner bli økt.

Styrking av fredsarbeidet vil i hovedsak bli foretatt ved å øke bidraget til FNs fredsbyggingsfond fra 100 millioner kroner til om lag 200 millioner kroner, men også ved å prioritere strategisk innsats i enkeltland gjennom FN.