Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av budsjettpolitikken blir det ofte fokusert på budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten, det vil si det oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Overskuddet på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond anslås nå til om lag 316 milliarder kroner i 2006, vel 11 milliarder kroner høyere enn i Nasjonalbudsjettet 2006. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 65,9 milliarder kroner, det samme som i Nasjonalbudsjettet 2006, mens det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er nedjustert med vel 6 milliarder kroner, til 70,8 milliarder kroner.

Se nærmere omtale i Tillegg nr. 1 til Nasjonalbudsjettet 2006, kapittel 1.3.